تماس با ما

روز های کاری

ایام هفته به جز پنجشنبه و جمعه از ساعت 6:45 تا 14:30

آدرس: دهدشت خیابان شهید مذکور پارسی - شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه

تلفن : 7650-3226-071

فکس: