عناوین برنامه

1- برنامه ادغام بهداشت روان در  phc

 

2-برنامه مهارتهای زندگی

 

3- برنامه مهارتهای فرزند پروری

 

4-برنامه پیشگیری از خودکشی

 

5-برنامه سلامت روان در بحران و بلایا