قوانین و دستور العمل ها

بهداشت محیط

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (ghanoone mojazate islami.pdf)قانون مجازات اسلامی 747 Kb
دانلود این فایل (آيين نامه اجرايي ماده 13  ابلاغ شده 18-3-92.pdf)آيين نامه اجرايي ماده 13 ابلاغ شده 18-3-92.pdf 776 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل آب مدارس.docx)دستورالعمل آب مدارس.docx 1138 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل انهدام البسه دسته دوم قاچاق.zip)دستورالعمل انهدام البسه دسته دوم قاچاق.zip 816 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل دکلهای مخابراتی.zip)دستورالعمل دکلهای مخابراتی.zip 848 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل طغیان.pdf)دستورالعمل طغیان.pdf 433 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل_اجرايي.rar)دستورالعمل_اجرايي.rar 1612 Kb
دانلود این فایل (رای دیوان در خصوص قلیان1.zip)رای دیوان در خصوص قلیان1.zip 644 Kb
دانلود این فایل (قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني.pdf)قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني.pdf 210 Kb
دانلود این فایل (قانون نظام صنفي 92.pdf)قانون نظام صنفي 92.pdf 245 Kb
دانلود این فایل (قانون نظام صنفی.pdf)قانون نظام صنفی.pdf 1727 Kb
دانلود این فایل (نامه دخانیات.pdf)نامه دخانیات.pdf 96 Kb
دانلود این فایل (نحوه اجرای.pdf)نحوه اجرای.pdf 409 Kb

 

امتیازدهی