قوانین و دستور العمل ها

دستورالعمل

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (1_96_1416123916612_2.pdf)پنتاوالان 761 Kb
دانلود این فایل (3-pmtc.pdf)انتقال ایدز از مادر به کودک 1112 Kb
دانلود این فایل (CCHF.pdf)تب خونریزی دهنده کریمه نگو 1871 Kb
دانلود این فایل (CKD diet.pdf)رژيم درماني براي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه 309 Kb
دانلود این فایل (diabetes plan  01.pdf)برنامه جامع پیشگیري و کنترل دیابت فاز دوم 9343 Kb
دانلود این فایل (diabetes plan 02.pdf)برنامه جامع پیشگیري و کنترل دیابت پیوست 7804 Kb
دانلود این فایل (INTERNIST.pdf) برنامه کشوري پیشگیري و مراقبت بیماري مزمن کلیه 398 Kb
دانلود این فایل (lepr guide.pdf)راهنمای حذف جذام 547 Kb
دانلود این فایل (Microsoft Word - دستورالعمل مراقبت مننژيت.pdf)دستورالعمل مراقبت مننژیت 160 Kb
دانلود این فایل (Nephropathy diabetes.pdf)نفروپاتی دیابتی 1003 Kb
دانلود این فایل (PARASTAR.pdf)پرستار و دیابت 853 Kb
دانلود این فایل (STI guideline.docx)راهنمای تدابیر بالینی در عفونت های آمیزشی 230 Kb
دانلود این فایل (TAGHZIEH.pdf)کارشناس تغذیه و دیابت 688 Kb
دانلود این فایل (TB+Guideline+88.pdf)راهنمای کشوری مبارزه با سل 2809 Kb
دانلود این فایل (VAPP-VDPV.pptx)پوليوميليت فلجي وابسته به واکسن 623 Kb
دانلود این فایل (اسفند91HIVدستورالعمل تشخيص سريع.doc)به کار گیری تست سریع تشخیص اچ آی وی 301 Kb
دانلود این فایل (التور.pdf)آنچه پزشکان درباره بیماری وبا باید بدانند 9011 Kb
دانلود این فایل (برنامه و راهنمای ایمن سازی ویرایش هفتم.pdf)برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 252 Kb
دانلود این فایل (بسته پايش و ارزشيابي سل.doc)نظام پايش و ارزشيابي برنامه ادغام يافته 1363 Kb
دانلود این فایل (تالاسمی.pdf)دستورالعمل جامع و متون آموزشی برنامه ی کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور 1625 Kb
دانلود این فایل (تب ما لت.pdf)راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز 1351 Kb
دانلود این فایل (جدید  Physician Book-CH.pdf)برنامه کشوري غربالگري بیماري کمکاري تیرویید نوزادان 1608 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل  ppd.doc)آزمون پوستي توبركولين 64 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل بوتولیسم.pdf)راهنماي كشوري نظام مراقبت بیماری بوتولیسم 2901 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل جدید پدیکلوز.pdf)دستورالعمل آلودگی به شپش 544 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل دارویی سل.doc)دارو هاي اصلي ضد سل 95 Kb
دانلود این فایل (راهنمای بیمار مسلول.docx)راهنمای بیمار مسلول 33 Kb
دانلود این فایل (روال كار 2.jpg)اقدامات کنترلی ابولا 429 Kb
دانلود این فایل (عوارض دارویی ومقاومت دارویی در بیماری سل.docx)عوارض ومقاومت دارویی در بیماری سل 100 Kb
دانلود این فایل (نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش1.pptx)نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش1.pptx 1650 Kb
دانلود این فایل (نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش2 -.pptx)نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش2 -.pptx 1214 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای آزمایشگاهی مراقبت بیماری ایبولا.pdf)راهنمای مراقبت آزمایشگاهی ایبولا 815 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا.pdf)راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا 1947 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای بهداشت محیط در مراقبت بیماری ایبولا (Recovered).pdf)راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مراقبت بیماری ایبولا 1293 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای مراقبت بیماری ایبولا.pdf)راهنمای مراقبت بیماری ایبولا 2544 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای کنترل عفونت در بیماری ایبول1.pdf)راهنمای کنترل عفونت در بیماری ایبولا 1956 Kb
دانلود این فایل (واكسن تزريقي- مرداد 94 - 2.ppt)واكسن تزريقي- مرداد 94 - 2.ppt 1754 Kb
دانلود این فایل (واكسن تزريقي- مرداد 94-1.rar)واكسن تزريقي- مرداد 94-1.rar 1567 Kb
دانلود این فایل (پرستار و بيماري مزمن كليه.pdf)برنامھ كشوري پیشگیري و مراقبت بیماري مزمن كلیھ 1414 Kb
دانلود این فایل (پزشک- بیماری دیابت.pdf)پزشک و بیماری دیابت 1202 Kb
دانلود این فایل (کتاب بیماریهای منتقله از آب وغذا.pdf)بیماریهای منتقله از آب و غدا 6580 Kb
دانلود این فایل (کتاب راهنمای پیشگیری از ایدز و هپاتیت.pdf)راهنمای پیشگیری از ایدز و هپاتیت 8320 Kb
دانلود این فایل (کتاب مراقبت سرخک.pdf)کتاب مراقبت سرخک 8332 Kb