معاون اداری و مالی

ام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

مهندس کیکاووس ارزنین

معاون اداری و مالی شبکه بهداشت و درمان

کارشناسی ارشد

 

     

 


تماس با ما

تلفن واحد

32272771

شماره فاکس مرکز

32272771

آدرس

کهگیلویه-دهدشت-شبکه بهداشت و درمان