معاون فنی

ام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

 مهندس جلال آبروان

معاون فني مركزبهداشت شهرستان کهگیلویه

کارشناسی ارشد

 

     

 


تماس با ما

تلفن واحد

074 - 32263632

شماره فاکس مرکز

32262800

آدرس

کهگیلویه-شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه