رئیس شبکه

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

دكتر کورش داوری

سرپرست شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه

دكتراي جامعه شناسی

 

     

 


تماس با ما

تلفن رياست

32270324-074

شماره فاکس مرکز

32202771-074

آدرس

دهدشت-شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه