بهداشت محیط

واحـــــد بهـــــداشت محیط و حــــــرفه ای

1-نظارت و کنترل کیفیت آب شرب شبکه های آبرسانی شهری

2- نظارت و کنترل کیفیت آب شرب شبکه های آبرسانی روستایی در روستاهای دارای شبکه

3- نظارت و کنترل کیفیت آب شرب مصرفی خانوارهای روستایی که فاقد شبکه آبرسانی هستند.

4- نظارت بر وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

5- نظارت بر وضعیت بهسازی و بهداشتی اماکن عمومی

6- نظارت بر وضعیت بهسازی و بهداشتی کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذایی

7- نظارت بر فعالیت مراکز تهیه و فروش موادغذایی

8- نظارت و نمونه برداری از مواد غذایی عرضه شده به مصرف کنندگان به جهت اطمینان از تأمین سلامت مواد غذایی

9- نظارت بر نحوه جمع آوری زباله ها در شهر و روستا

10- نظارت و کنترل مستمر وضعیت بهداشت محیط منازل خانوارهای روستایی

11- نظارت بر نحوه جمع آوری فضولات حیوانی در روستاها و تأمین سلامت عمومی جهت ساکنین

12- نظارت بر رعایت شرایط بهداشتی بیمارستانها و مراکز درمانی و مطب ها

13- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس

14- نظارت ویژه بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام ویژه از قبیل ماه مبارک رمضان و ماه محرم و همچنین بحرانها

15- جلوگیری از سهولت دسترسی به مواد دخانی و قلیان در مراکزعمومی وتفریحی وبر خورد با متخلفین این موضوع در راستای اجرای قانون ملی مبارزه با دخانیات

16- نظارت و پایش کارگاهها و کارخانجات صنعتی

17- کنترل سلامت عمومی کارگاران ازطریق معاینات بدو استخدام و دوره ای

 

   همکاران

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

مهندس نورالله فرهادی

مسؤل واحد بهداشت محيط وحرفه اي

كارشناس بهداشت محيط

 

     

 


 

تماس با ما

مركز تلفن

شماره فاکس مرکز

آدرس